Menu

Zenginlik Büyüleri

En tehlikeli büyüler arasında bulunan zenginlik büyüleri medyumların insanları yaptırmamaları konusunda uyardıkları büyülerdir. Bir kara büyü uygulamasıdır ve insanın gerçekten zengin olmasını sağlamakla birlikte çeşitli sıkıntıların içine düşmesine neden olur.

Bir Kara Büyü Olan Zenginlik Büyüsü

Kara büyüsü uygulaması olan zenginlik büyüleri kişilere büyük bir servet elde etme imkanı tanır. Bunun karşılığında ise bu büyüyü yaptıran kişinin hayatı risklerle dolu olacaktır. Medyumlar bu büyüyü yaptırmak isteyen insanları tam yedi kez uyarır ve büyünün risklerini anlatır. Kişi tüm olumsuzluklara rağmen büyünün yapılmasında ısrar ediyorsa uygulamaya ondan sonra başlanılır. Kişi bu büyünün sonucunda gerçekten çok zengin olacak ve zengin kalmaya devam edecektir.  Bu zenginliğin yanında kaybedeceği değerleri parayla mukayese etmek söz konusu değildir.

Ortaçağdan Gelme Büyü

İlk defa Ortaçağda Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlamıştır. Avrupalı tüccarlar bu büyüyü yaptırmaktaydı. İslam ülkelerinde büyü günah kabul edildiği için Doğu toplumlarında zenginlik büyüleri yapılmıyordu. İslam dünyası zenginleşmek için her zaman Kuran’da yer alan surelerden ve dualardan yararlanmıştır. Bereket duası, rızık duası ve karınca duası hala okunmaya devam etmektedir.

Bu büyü eşya ile yapılan bir büyüdür ve zenginleşmek isteyen kişinin bir eşyası alınır. Büyü bu eşya üzerine yapılır. Kişi eşyayı üzerinde taşımak zorunda değildir fakat kimsenin bulamayacağı bir yerde muhafaza etmesi gerekir. Büyü çalışması yapılırken bu eşya dört gün ve gece tılsımlı sözler eşliğinde ateşe tutulur ve orijinal rengini kaybetmesi sağlanır. Burada bu eşyanın islenmesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Birinci anlamı isin yoksulluğu örtmesi ve zenginliğin gelmesidir. İkinci anlamı ise kişinin hayatının nasıl kararacağıdır. İsleme işlemi bittikten sonra uygulamayı yapan medyum isin bir kısmını bu büyüyü yaptıran kişinin göz kapaklarına sürer. Kişiye ait bir giysi alınır ve islenmiş olan eşya bu giysiye sarılır. Büyü tutmuştur ve üzerine işlem yapılan eşya durduğu sürece kişi zenginleşmeye devam edecektir. Zenginliğin yanında kişiye büyük acılar da vereceği için bu büyü kabul edilir bir uygulama değildir. Bu büyünün sonunda aile bireylerinin hastalanması, delirmesi ya da ölmesi söz konusu olacaktır.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonAra