Menu

Vefk İlmi Nedir?

vefk nedirVefk’in kelime ve sözlük anlamı “uyum” demektir. Vefk bir köşeden diğer bir köşeye, sağdan sola ve yukarıdan aşağıya evlerdeki köşelerin sayılarının toplamına eşit olduğu için bu ismi almıştır. Eğer bu vefk harflerden ya da kelimelerden oluşmuş ise harflerin ve kelimelerin ebced hesabına eşit olması oldukça önemlidir. Vefk’in dini olarak kelime anlamı ise tesirli dua anlamına gelmektedir.

Vefk kbelirli bir amaca hizmet etmek için yapılır. Vefklerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Vefkler kendi içerisindeki özelliklere ve aynı zamanda her sırasında bulunan kare sayısına göre adlandırılır. Mesela bir sırada 5 kare var ise beşli, 2 kare var ise ikili, 9 kare var ise de dokuzlu vefk olarak adlandırılır. Vefkler kendi içerisinde de gruplara ayrılmaktadır. Örneğin bu guruplar hava, su, toprak ya da bulunduğu gezene göre adlandırılacak olursa da güneş vefki, yıldız vefki gibi isimlerle adlandırılır. Vefklerde kullanılan sayılar ve kelimelerin dili islami inancımıza göre arapçadır. Arap alfabesinde bulunan harflerin Ebced hesabına göre sayısal karşılıkları bulunmaktadır. Ebced kelimesinin manası alfabe demektir bizler nasıl kendi alfabemize abecede diyorsak Araplarda kendi kullandıkları alfabeye Ebced demektedir. Vefklerde birçok isim ve kelimeler kullanılmaktadır. Bu kelimeler genel olarak şı şekildedir: Kimi zaman Kuran-ı Kerim kimi zaman da Allah’ın isimleri kullanılmaktadır. Bazen esmalar ve ayetlerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Vefk yapılırken bilmemiz gereken bazı hususlar vardır. İlk olarak vefkin yapılış kurallarının bilinmesi gerekmektedir. Daha sonra ise burçları, burçların özelliklerini, uğurlu gün ve geceleri bilmeniz gerekmektedir. Vefkin bir diğer kelime anlamı ise denge demektir. Vefk’in bir büyü çeşidi olduğu düşünülmektedir fakat bu düşünce yanlış bir düşüncedir. Vefk’in büyü ile ilgili hiçbir şekilde bağlantısı bulunmamaktadır. Büyü tamamen açık bir şirktir. Fakat vefk ise tam anlamıyla Rahmani olarak yapılmaktadır.

Vefk yaptırmak islami olarak aykırı değildir. Çünkü vefk tevekkülün bir parçasıdır ve aynı zamanda inanç anlayışına uygun görülmektedir. Bir çok islam alemi vefk üzerine birçok kitap yazmışlardır.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonAra