Menu

Sevenleri Ayırma Büyüsü

Soğutma büyüsü olarak da geçen ayırma büyüsü çok fazla tercih edilmektedir. Birçok kesimde çok fazla uygulanan ayırma büyüsü oldukça tehlikelidir. Büyü yaptıran kişinin düşünce ve hisleri büyünün tehlikesini daha da arttırmaktadır. Özellikle kötü düşüncelerle yapılan ayırma büyüleri arasında en çok tercih edileni ise sevenleri ayırma büyüsüdür. Bu büyü genel olarak art niyet sahibi insanlar tarafından yapılmaktadır. Çünkü bu büyüyü yaptıran kişiler birbirlerini seven kişilerin mutluluklarını kıskanmaktadırlar. Bu amaç doğrultusunda yapılan büyülerin tehlikeli olduğu kadar çok büyük bir günah olduğu da bilinmektedir. Bu yüzden dinimizce yasaklanmıştır.

Sevenleri ayırma büyüsü bazen de farklı amaçlar doğrultusunda yapılmaktadır. Birbirlerini seven çiftlerin ileride yaşayabilecekleri sorunları gören aileler de çocuklarının üzülmemesi için bu büyüye başvurabilmektedirler. Birbirleri ile uyuşamayan aileler çocuklarının birbirlerini çok sevdiklerini ve bu sorunu görmezden geldiklerini fark ettikleri zaman ilk önce bireylere bu durumu anlatmaktadırlar ancak birçok birey bu durumu görmezden gelmektedir. Zaman ilerledikçe çiftlerin daha da bağlandıklarını gören aileler bu büyüyü çözüm yolu olarak görmüşlerdir.

Ayırma büyüsü yani soğutma büyüsü yaptırmak ülkemizde büyük bir yasaktır. Sadece bu büyüleri değil gene olarak büyü yaptırmanın yasak olduğu ülkemizde gizlice birçok kesimde büyü yapılmaya devam edilmektedir. Büyünün gizli yapılması nedeni ile birçok dolandırıcı da ortaya çıkmaktadır. Kendini büyücü olarak tanıtan dolandırıcılar son çareleri büyü olarak gören insanları dolandırmaktadırlar. Özellikle kırsal kesimde daha çok duyulan bu dolandırıcılık türü birçok kez haber konusu olmuştur. Fakat yine de insanlar büyü yaptırmaya devam etmektedirler. Bu yapılan büyülerin en başında ise sevenleri ayırma büyüsü gelmektedir. Sevenleri ayırma büyüsü daha çok kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Bu büyüyü yaptırmak amacıyla başvuran kadınlar büyü yaptırmak istedikleri çifti kıskanmakta ya da bu çiftteki erkeğe bir duydu beslemektedir. Bazen kadınların beslediği bu duygudan erkeğin haberi dahi yoktur. Kendi içlerinde yaşadıkları bu duygular bir müddet sonra bireyi yanlış şeyler yapmaya yönlendirmektedir. Bu yanlış şeylerin başında gelen büyü büyü yaptırana da büyü yapılana da ok büyük zararlar vermektedir.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonAra