Menu

Muska Büyüsü

Halk arasında yaygın olarak kullanılan büyüler bağlama büyüleridir. Bağlama büyüleri insanların sevgi yoluyla birbirine yaklaşmasını amaçlar aynı şekilde evli çiftlerde yaşanan sorunların giderilip çiftin muhabbetle birbirine bağlanması için de uygulanır. Bağlama büyülerinin dil bağlamak veya birilerinin kısmetini bağlamak için yapıldığı negatif durumlar da vardır. Bağlama büyüleri ülkemizde genellikle aşk adına yapılır ve muska büyüsü bir bağlama büyüsüdür.

Muska Nedir?

Muskalar yazılı kağıtlardır. Kelimenin orijinali sayfalar anlamına gelen “Mushaf” kelimesidir fakat zaman içinde değişerek muska halini almıştır. Muskalar dini ibarelerle yazılır fakat uygulama alanları büyülerdir. Muska yapımının kökeni pagan kültürüne dayanır ve dualarla muskaları birbirine karıştırmamak gerekir. Dualar kul ile Allah arasında sözlü gerçekleşirken muskaların farkı yazılı olmalarıyla kendini gösterir.

Batıl inançları İslami motiflerle bir araya getirerek büyü yapma yoluna Havas ilmi denir ve özellikle ak büyü olarak tanımlanan büyüler için havas ilminden yararlanılır. Havas ilmine sahip olan hocalar muska yaparken kağıt parçaları üzerine vefk hazırlar. Bu vefklerde büyü yapılacak kişinin adı, annesinin adı ve yaşı ile belli başlı fiziksel özellikleri yazılır. Yazımda ebced hesabı kullanılır ve gerekli büyü sözcükleri de yazılır. İşlem bittikten sonra kağıt katlanır ve asla su almayacak şekilde üçgen şekilli bir korumanı içine konur. Bir bağlama büyüsü olan muska büyüsü bu yöntemle hazırlanır.

Muska Büyüleri Hangi Amaçlarla Yapılır?

Muskalarda dini tabirler ile büyü sözcükleri beraber kullanıldıkları için asla kötü niyetlerle muska yazılmaz. Dini tabirler kötü niyetler için kullanılamayacağı için muska büyüsü toplumumuzda kabul gören büyüler arasında yer alır. Hocalar vefk hazırlarken ebced hesabından faydalanır ve bazı geometrik şekiller çizerler. Muskaların hazırlanma nedenlerine göre zaman zaman Kuran sureleri de yazılabilir.

Muska çalışmaları genellikle korkudan, vesveseden, nazardan korunmak için yapılır. Kadın ve erkekleri bağlamak için muska büyüsü sık kullanılır. Sureler dışında esmaların da muskalarda kullanıldıkları görülmektedir.

İnsanların üzerlerinde taşımak istedikleri cevşen ile muskaları birbirine karıştırmamak gerekir. İkisi de yazılı olarak hazırlandığı için aynı uygulama gibi görülebilir fakat birbirlerinden çok farklıdır.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonAra