Menu

Kuyuya Atılan Büyüler

Papaz büyülerinin de içinde olduğu kara büyü uygulamaları kuyuya atılan büyüler olarak da tanımlanır. Salt kötülük amaçlı yapılan bu büyü uygulamalarında büyü malzemesi kuyuya atılır.

Uzun Soluklu Büyüler

Kimi kara büyü uygulamaları uzun sürede etki etmeleriyle dikkat çeker ve kuyuya atılan büyüler de uzun soluklu büyülerdir. Üzerinde çalışılan büyü malzemesinin mezara gömülmesi veya kuyuya atılması çok kuvvetli kara büyülerde uygulanılır. Gerçekten büyü yapılan kişi perişan edilmek isteniyorsa bu yöntem kullanılır zira bu yolla kişiye uzun süre eziyet etmek mümkün olacaktır.

Kuyuya atılan büyülerde en yaygın kullanılan malzeme sabundur. Sabun büyüleri ölüm büyüsü olarak ifade edilecek derecede etkili büyü uygulamalarıdır. Bir kalıp sabunun üzerine büyü yapılacak kişiyi temsil eden bir insan figürü çizilir ve böylece büyünün ilk aşaması başlatılmış olunur. Bu büyü uygulamalarında şeytani varlıklardan yardım alınır.

Sabun kalıbına çizilen insan figürünün üzerine iğne batırmak yoluyla büyünün ilk aşaması gerçekleştirilir. Büyü yapılan kişi iğne batırılan noktalarda kendi bedeninde büyük acılar yaşayacaktır. Kişinin çok acı çekmesi arzu ediliyorsa iğne batırma uygulaması dilenen süre devam ettirilebilir. Sabun büyülerinde nihai hedef büyü yapılan kişinin ölmesidir. Sabun büyüsünün ilk aşamasında kullanılan şeytani varlıkların ağır etkileri nedeniyle delirmenin eşiğine gelen ve hatta dayanamayıp intihar eden insanlar vardır. Sabunun kuyuya atılması ise büyünün son aşamasıdır. Bu aşamada kuyudaki suyun içinde yavaş yavaş erimesi beklenir. Bu nedenle bu büyü uygulamalarına uzun soluklu büyüler denir. Kişi sabun eridiği süre boyumca acılar çekmeye devam edecek ve sabun eridiğinde hayatını kaybedecektir.

Büyünün Bulunmasını Engellemek

Birçok insan bir büyü malzemesi bulmadığı sürece kendisine büyü yapıldığını fark etmez. Hayatı sürekli olumsuz yöne ilerlese de veya kendisinden hiç beklenmeyen davranışlar sergilese de bunun bir büyüye bağlanması genellikle çok uzak bir ihtimal olur. Kendilerine büyü yapıldığını anlamadıkları için hayatları boyunca yapılan büyünün etkisi altında yaşayan insanlar vardır ve kuyuya atılan büyüler için de amaç bu olur. Üzerine büyü uygulaması yapılan bir materyal kuyuya atılınca bulunması imkansız hale gelir.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonAra