Menu

Kocamı Sevgilisinden Ayırma Büyüsü

Yurtdışı kökenli olan büyüler ülkemizde son yıllarda çok fazla tercih edilmektedir. Hatta birçok ülke ve kesimlerde büyüye inanmakta ve kutsal saymaktadırlar. Özellikle Ermeni kökenli kesimlerde kutsal sayılan büyüler çok fazla uygulanmaktadır. Yurt dışında ülkemize oranla tercih edilen büyüler de değişmektedir. Ülkemizde daha çok çıkar ilişkisi ve çok eşlilik kavramından dolayı ayırma büyüsü çok fazla tercih edilmektedir. Birçok evli çiftin yaşadığı sorunlar arasında bulunan aldatma problemi nedeniyle birçok kadın ayırma büyüsüne başvurmaktadır. Kadınların da çalışma ortamlarında çok fazla yer edinmesi nedeni ile aldatma problemleri de günümüzde çok fazla duyulmaktadır. Kadınlar aldatmaya başlayan eşlerini eve ve kendisine bağlamak amacıyla büyüye başvurmaktadırlar. Bu amaçla büyücüye giden kadınlar ayırma büyüleri arasında en çok kocamı sevgilisinden ayırma büyüsü adı altında olan ayırma büyüsünü tercih etmektedirler.

Ayırma büyüsü yani soğutma büyüsü birçok toplumda da yasak ve günah olarak sayılmaktadır. Birçok toplumda geçmişten beri yasak sayılan büyü el altında yapılmaya devam etmektedir. Ayırma büyüsünün yasak olmasının en önemli sebepleri ise günah olması ve kişinin ruhsal durumunu etkilemesidir. Ancak büyü yaptırmayı kafasına koyan kişiler genel olarak bu sebepleri görmezden gelerek büyü yaptırmaya devam etmektedirler. Ayırma yani soğutma büyüsü olarak gerek yasak toplumlarda gerek büyünün kutsal görüldüğü toplumlarda en çok tercih edileni kocayı sevgilisinden ayırma büyüsüdür. Bu büyü hangi kesimde olursa olsun çok fazla tercih edilmekte ve yapılmaktadır. Yapılan bu büyü sayesinde eşlerin evlerine olan bağlılığının arttığı ve eşine olan sevgisinin arttığı da söylenmektedir. Birçok inanışa göre ise bu büyü sayesinde evliliklerin kurtulduğu da düşünülmektedir.

Günümüzde birçok toplumda giderek artış göstermekte olan ayırma büyüsü ülkemizde de artış göstermektedir. Özellikle kocayı sevgilisinden ayırma büyüsünün yanında en çok tercih edilerek yapılmaya başlanan büyülerden birisi de bağlılık büyüsüdür. Bu büyü ayırma büyüsü ile birlikte yapıldığında çok büyük bir etki gösterdiği savunulmaktadır. Bu düşünceye göre yapılan büyüler genel olarak çok maliyetlidir. Ancak büyüyü yaptıran kişiler bütün bu durumları kabul etmektedirler.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonAra