Menu

Büyü Yapmak Kaderi Değiştirir Mi?

İnsan kaderi ana rahmine düştüğü zamanda başlamaktadır ve kaderimizi seçme şansımız bulunmamaktadır. Birçok alim de kaderi anlatmakta güçlük çekmektedirler. Yaşadığımız birçok olay aslında bizim ilk oluşumumuzda belirlenmiş olan olaylar olarak görülmektedir. Bu yüzden bunları etkilemek ve değiştirmek oldukça zordur. Büyü yapmak kaderi değiştirir mi sorusuna gelirsek eğer kaderimizin daha biz doğmadan belli olması nedeni ile büyünün bunu değiştirmesi imkânsız olarak görülmektedir. Büyü yapmak dinimizce de yasaktır ve kabul olacağı düşüncesinin kesinlikle yanlış olduğu bilinmesi gerekmektedir. Ancak birçok kesimde yapılan büyülerin tesirlerinin olduğu ve çok etkili olduğu söylenmesi nedeni ile büyülere olan inanç da her geçen gün artış göstermektedir. Özellikle de kırsal kesimlerde yeterli bilgi bulunmaması nedeni ile büyüye olan inanç yayılış göstermektedir.

Büyü Kader Midir?

Bazı alimlere göre ise büyünün kaderimizi değiştirebildiği düşüncesi bulunmaktadır. Hatta büyü kader midir sorusuna ve büyü yapmak kaderi değiştirir mi sorusuna evet cevabını vermektedirler. Ancak bu düşünce kesinlikle yanlıştır. Bu şekilde düşünen alimler büyünün Allah’ın bilgisi ve izni dahilinde yapılması sonucunda kaderi değiştirebileceği düşüncesi savunulmaktadır. Fakat böyle bir bilginin sağlanmasının olanaksız olduğu da bilinmektedir. Bazı alimlere göre ise kaderi değiştirmek için yapılan büyülerin Allah’ın bilgisi dahilinde olduğu düşüncesi yer almaktadır. Bu düşünce kesinlikle yanlış ve hatta günahtır. Çünkü büyü yapmak geçmiş dönemlerden beri yasaklanan bir şeydir ve Allah’ın bilgi dahilinde olması da imkansızdır. Hatta bu düşünceye sahip insanların da ahir yaşamlarında rahat edemeyecekleri düşünülmektedir.

İnsan Yaşamında Kader

İnsan yaşamında kader kavramı iki farklı türde yer almaktadır. Mutlak kader asla değiştirilememektedir. Ancak muallak kadere etki edilebilmektedir. Bu durum nedeni ile de büyü yapmak kaderi değiştirir mi sorusunun da cevabı olabilmektedir. Muallak kaderi değiştirmek amacı ile yapılan büyüler genellikle tesir göstermektedir. Ancak yine de kaderin önceden belirlendiğini bilmemiz ve büyünün çok fazla etkisinin olamayacağının kabul edilmesi gerekmektedir. Çünkü insan yaşamında kader çok önceden oluşmaktadır. Buna alın yazısı da denmektedir. Bu konu ile alakalı birçok düşünce de yer almaktadır.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonAra