Menu

Büyü Yapmak Ayet

Büyü yapmak tüm dinlerde haram kılınan bir faaliyettir. İslam dini de haram kılmıştır. Burada haram kılınmasının nedeni, insanların özgür düşünceleriyle karar verebilmesini sağlamaktır. Çünkü büyünün amacı, yapılan kişinin düşünce yapısını etkilemek ve yaptıran kişinin isteği doğrultusunda deştirmektir. Büyülenen kişi artık kendi iradesiyle hareket edememektedir. Bu kişiler, büyü yaptıranın yörüngesine girer. Bu insana artık istenen her şey yaptırılabilir.

İslam Dini Ve Büyü

İslam dini büyüye sıcak bakmaz. Dinimizde büyü yapmak ayet ve hadislerle yasaklanmıştır. Bakara Suresi’nin 102.ayeti, Felak Suresi, Nas Suresi açıkça büyüyü yasaklarlar.

Büyüler çok kötü amaçlar için kullanılabilen uygulamalar olabilir. Büyü vasıtasıyla bir insanın hayatı mahvedilebilir. Bir insanın kaza geçirmesine, sakat kalmasına, hastalanmasına ve hatta ölümüne bile neden olabilen büyüler vardır. Bu büyülerin yaptırılmasının altında kıskançlık, fesatlık, çekememezlik gibi kötü duygular yatar. İşte bu nedenlerden dolayı, insan hayatını korumak amacıyla dinler büyüleri yasaklar.

Büyü insanoğlu var olduğu andan itibaren günümüze kadar gelmiş uygulamalardır. İnsanlığın her döneninde insanlar büyü ve büyücülere çok ilgi göstermiş, hatta dinler ortaya çıkana kadar büyücüler saygı duyulan insanlar olmuştur.

İnsanlık doğaüstü güçler olduğuna hep inanmış, onlardan korkmuş, her türlü belayı onlara bağlamışlardır. Kötü güçlerin dünyada hep hakim olduklarını düşünmüş ve korunmak için büyücülerden medet ummuşlardır.

Fakat insanlar büyücülerden sadece korunmak için yardım istemez. İnsanoğlunun içinde var olan birtakım kötü duygular, başka insanların hayatlarını bozmak içinde büyücülerden yararlanmaya yol açmıştır.

Büyülenen insanlarda hemen hemen aynı belirtiler görülür. Uykusuzluk, huzursuzluk, sebepsiz başlayan baş ve ense ağrıları, yorgunluk ve dikkat kaybı en bariz belirtilerdir.

İslam Dininde Büyü Bozdurmak

Büyülenen kişideki büyüyü bozma işlemine Nüşre denir. İslam dininde büyü bozma işleminin kabul edilip edilmediğine dair çelişkiler vardır. Birtakım ayetlerde fayda sağlayacak çalışmaların yasaklanmadığına dair rivayetlerden bahsedilir.

Genel inanış insanın hayrına olan çalışmaların günah olmadığı yönündedir. Bu tarz çalışmalara ak büyü denmesinin nedeni de budur. Ak büyüler büyü bozmak, sevenleri kavuşturmak, kısmet açmak, aile kurumunu korumak gibi nedenlerle yapılan ve iyi niyet taşıyan büyülerdir.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonAra