Menu

Bıçak İle Bağlama Büyüsü

Hem bağlamak amaçlı hem de ayırmak amaçlı kullanılan büyülerden birsi de bıçak kullanılarak yapılan büyülerdir. Bıçak büyülerinin farklı yapılış yöntemleri vardır ve bıçak ile bağlama büyüsü de farklı şekillerde yapılabilir. Bıçak büyülerinin yapılış amacına bakılmaksızın kara büyüler sınıfında yer aldığı bilinmelidir. Çok güçlü etkilerinin kişilere zarara verebilme olasılığı yüksektir ve maruz bırakılan kişinin iradesi tamamen kontrol altına alındığı için kara büyü uygulaması olarak kabul edilir.

Düğün Esnasında Yapılan Bıçak Büyüsü

Kişiler evlenmeye karar vermiş ve düğün aşamasına gelinmiş olsa da damat adayını bağlamak için bıçak ile bağlama büyüsü yapılır. Bıçak kınından çıkarılır ve üzerine esmalar söylenir ve esmaları söyleyen kişi etrafına üfler. Kuran sureleri ve çeşitli ayetler de okunur. Gerdekten önce bıçak ve kın düğün evinin çevresine ayrı ayrı olmak kaydıyla saklanır. Bıçak ve kın saklandığı yerde kaldığı süre zarfında çift gerdeğe giremez. Burada uygulanan bıçak büyüsü bir çeşit erkekliği bağlama büyüsü durumundadır.

Bıçak Büyüsü İle Aşık Etme

Bıçak büyülerinin uygulama amaçlarından biri de aşık etmektir. Kişiler istedikleri kişiyi kendilerine aşık etmek için bıçak ile bağlama büyüsü yaptırabilirler. Bağlama büyüleri adı altında farklı büyü çalışmaları  yapılmaktadır. Bağlama büyüleri iki insanı bağlamak amacıyla yapılabileceği gibi kısmet bağlama, dil bağlama ve erkeklik bağlama gibi amaçlarla da uygulanabilir. Bu uygulamalar kara büyü uygulamalarıdır ve bıçak büyülerinin her türü kara büyü sınıfına girer.

Bıçak kullanılarak yapılan bağlama büyüleri güçlü papaz büyüleri olarak düşünülebilir. Papaz büyüleri kara büyüdür fakat içlerinde çok etkili olan bağlama büyüsü çalışmaları da yapılmaktadır. Bu tür bağlama büyülerinin kara büyü sınıfına girmesinin nedeni, büyü yapılan kişiye yöneltilen güçlü enerjilerdir. Bu güçlü enerjiler nedeni ile bıçak ile bağlama büyüsü kara büyüdür. Bağlanmak istenen kişi bu büyü sayesinde bağlanacaktır fakat üzerinde ciddi ruhsal etkiler kalacaktır. Ayrıca bu tür büyü uygulamalarında aşk olması da gerekmemektedir. Sadece menfaat için kişiler bağlanıp evliliğe ikna edilebilmektedir. Bu sayede bir araya gelmesi imkansız olan insanların bir araya geldiği ve evlendiği görülmektedir.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now ButtonAra